Om
DENSBAK F-serien

Hvad er DENSBAK F?

Vores DENSBAK F-serie af industriel kvalitet anvendes til en række forskellige lydisolerende applikationer. DENSBAK F anvender calciumbaserede fyldstoffer med lavere tæthed med samme lave VOC- og tågeindhold og lave lugtkarakteristika som vores Automotive Grade [DENSBAK F40]. Materialet kan beklædes på en eller to sider med en række forskellige substrater for at øge den mekaniske styrke og fremme vedhæftningen til forskellige substrater.

Anvendelser

DENSBAK F kan anvendes til gulvbelægning og kombineres med en lang række celleskumprodukter og anvendes i vid udstrækning til akustiske gulvmåtter.

Alle vores DENSBAK F-produkter kan leveres med en overflade af non-woven eller jute/hessian for at øge den mekaniske styrke og lette vedhæftningen.

Forstærkede DENSBAK F-produkter anvendes typisk i krydsfiner gulvkonstruktioner, luftkanaler og skillevægge.

DENSBAK FB

DENSBAK FB er en version med høj tæthed af vores DENSBAK F-produkt, hvilket betyder, at produktet er tyndere ved samme masse (kg/m2) end dets tilsvarende DENSBAK F-produkt.

DENSBAK FB AL fremstilles med en fabriksanvendt præget eller glat aluminiumsfoliefinish og kombineres typisk med akustikskum eller glasdyner, når det anvendes til indpakning af kanaler og rør.

Tilgængelige beklædninger:

  • Bilaminatfilm
  • Hotmelt-klæbemidler
  • Selvklæbende bånd
  • Klasse "O" Aluminium
  • Non-Woven Scrims
  • Jyder/Hessere
  • Nålefilt

Vigtigste kendetegn

Er DENSBAK F brandfarligt?

DENSBAK F har en anbefalet statisk servicetemperatur på -10 °C, og materialet begynder at blive blødt ved 60 °C. Materialet er testet i henhold til ISO 3795 og FMVSS 302. Det er dog ikke designet til at være brandsikkert, og længerevarende eksponering ved tilstrækkelig høje temperaturer kan få materialet til at selvantænde.

Hvordan leveres DENSBAK F?

Materialer kan fremstilles efter individuelle kundekrav med forbehold af minimumsfremstillingsmængder.

  • i plader og i rulleform
  • i en række vægtklasser fra 1,25 kg/m2 (1/4 lb/ft) op til 15 kg/m2 (3 lb/ft)
  • i bredder på op til 2000 mm (78 tommer)

Se venligst det tekniske datablad (TDS) for yderligere oplysninger.

Vigtigste funktioner og fordele

Fri for SVHC

DENSBAK F-produkterne er fri for særligt problematiske stoffer (SVHC) som bly, halogener og uraffinerede aromatiske olier.

Fleksibilitet

DENSBAK F er tyndt og fleksibelt, hvilket gør det nemt at montere omkring hjørner, rør, firkantede kanaler og stålkonstruktioner uden at revne og rive i stykker. Godt liggende (høj hukommelsesform) selv ved kolde temperaturer (f.eks. efter opbevaring på lager).

Konsekvens og stabilitet

Blandingsprocessen med høj hastighed kombineret med superkøling betyder, at DENSBAK F-produkterne er fysisk stabile og robuste.DENSBAK® F kan opbevares på kølelager uden risiko for revner og produktforringelse. Under normale miljømæssige anvendelsesbetingelser nedbrydes materialet ikke kemisk og ændrer ikke sine fysiske egenskaber over tid.

Overfladebehandling

DENSBAK F er specielt designet til at give bedre skridsikkerhed og sikre en mere sikker installation på gulve. Den fremstilles med enten en side præget og en side glat eller to sider præget. Den prægede overflade øger overfladearealet for at lette vedhæftningen til andre laminater.

Ren og oliefri overflade

Niko ekstruderingsprocessen betyder, at DENSBAK F ikke har nogen olie- eller fedtrige rester (som bitumenbaserede eller viskose/klæbrige produkter) på overfladerne og derfor ikke giver pletter og forhindrer produktet i at klistre sammen under opbevaring og installation i varmere temperaturer. Det betyder også, at DENSBAK F ikke kræver mellemlæg, hvilket reducerer omkostningerne til bortskaffelse af affald.

Industrier

Automotive

DENSBAK F kan kombineres med forskellige substrater, der bruges til at fremstille eftermonteringssæt til lydisolering af støvler og kabinegulve, som kan bidrage til at reducere vej-, udstødnings- og dækstøj.

Byggeri og anlæg

Akustiske masselag kan forbedre lydisoleringen af bygninger og findes i opbyggede tagsystemer, udvendige vægbeklædningssystemer samt indvendige vægge og gulvsystemer. DENSBAK-produkter anvendes med stor effekt i HVAC-industrien til lydabsorberende tagmembraner til opbyggede systemer.