Vores tunge lag til bilindustrien er NVH-materialer (støj, vibrationer og støjhårdhed). Vores tunge lag anvendes som lydtransmissionsbarrierer, ofte sammen med andre NVH-produkter, til at reducere eller kontrollere strukturbårne og støjbårne lyde, vibrationer og støj i køretøjers indre eller ydre.

DENSBAK's akustiske isolering har en lydisolerende effekt, som anvendes i bygge- og anlægssektoren for at øge komforten og overholde lokale bygningsreglementer. DENSBAK's akustiske masselag kan forbedre lydisoleringen af bygninger og findes i opbyggede tagsystemer, udvendige vægbeklædningssystemer samt indvendige vægge og gulvsystemer. DENSBAK-produkter anvendes med stor effekt i HVAC-industrien til lydisolering af kanaler og jordrør.

DENSBAK Barium-belastet vinyl MLV anvendes i modulære termiske og akustiske isoleringssystemer omkring rørledninger og kompressorer i Shell DEP klasse C og ISO 15665-specifikationer.

Bæredygtighed &
miljø

Niko er forpligtet til at reducere miljøpåvirkningen gennem sit miljøstyringssystem (EMS), som hjælper os med at reducere affaldet, forbedre ressourceeffektiviteten og reducere vores omkostninger til affaldshåndtering betydeligt.

ISO14001

Bæredygtighedsgodkendelse med EcoVadis

Konfliktmaterialer Initiativ om ansvarlige mineraler

ISO9001

ISO45001

Genbrug